• Written by: Marcus Tullius Cicero
  • Published in 1972
  • Originally published: 49 – 44 B.C.
  • 119 pages
  • Rating: ❤️❤️❤️❤️❤️

Een bloemlezing van brieven uit de laatste jaren van Cicero en derhalve ook de laatste jaren van de Republiek. Dit boek bestaat hoofdzakelijk uit brieven naar zijn trouwe vriend en zakenwaarnemer Atticus, maar wordt rijkelijk aangevuld met brieven naar belangrijke politieke figuren zoals Gaius Julius Caesar en Gaius Cassius Longinus, maar er zijn bijvoorbeeld ook brieven naar zijn voormalige schoonzoon Publius Cornelius Dolabella te vinden.

Al met al denk ik dat de samenstelling van de bloemlezing de belangrijkste aspecten van Cicero’s persoonlijkheid, zoals die via zijn brieven is overgeleverd, erg mooi vertegenwoordigd. We zien het eindeloze getwijfel (tussen de kampen van Caesar en Pompeius), zijn onaflaatbare streven naar roem en nalatenschap (in de brief naar Dolabella) en zijn rotsvaste geloof in de Republiek.

Het is een waarlijk genoegen om deze bekende persoonlijkheidsfacetten op zo een indringend persoonlijke manier tot je te nemen. De persoonlijke brieven naar goede vrienden en politieke individuen schetsen een beeld van de man die door geen biografie overtroffen kan worden. Deze nadere kennismaking is te meer een groot feest doordat ze in Cicero’s schitterende schrijfstijl vormgegeven zijn.

Al met al is dit boek een aanrader voor iedereen die de persoon Cicero beter wilt leren kennen.

Alfons Wiedemeijer
Alfons Wiedemeijer

Naast literatuur en dialoog, laaf ik me uitsluitend aan water, melk en bier.