Dit is het hoorspel van de Radio Naodôrs aflevering van 18 juli 2022. Helaas was dit de laatste aflevering waarin ik te gast was, want de radio show gaat stoppen. Het was een hele eer om maandelijks te gast te zijn in het radio programma het afgelopen half jaar, ik heb er erg van genoten. Het onderstaande hoorspel gaat over de hittegolf die Limburg teisterde op 19 juli 2022. En een kleine ode aan Radio Naodôrs 😉

Onder het geluidsfragment vind je het script dat ik gebruikt heb voor de opname. Het dialect is gewoon fonetisch neergekwakt, wellicht dat ik in de toekomst nog aan zal passen naar de juiste spelling.

Foto credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI team; Data processing: E. Kraaikamp (ROB)

{Geluid telefoon, nummer in toetsen}

{hoorn gaat over}

‘Sjeng Billekes, gemint Horst aan de Maas, waar ken ik dig mej helpe?’

[Driekus] ’Ha Sjeng, tis Driekus hej. Ik zaag op ’t nejs det dur merge un hittgolf langs kumt en ik vroeg mej af wat ut officiele protocol is.’

[Sjeng] ‘Ha Driekus, uuhm, dor vrogs se mej wet, det durf ik nit te zegge eigelijk. Volgus mej hebben wij daar gin echt protocol vur, mar ik zal ’t effe noavroage bij Ger. Wacht effe.’

[Sjeng, gedempt] ‘Ger!…. Ger! {gooit een ding dat Ger raakt} 

[Ger, gedempt] ‘Ey, wat mot det!’

[Sjeng, gedempt] ‘Ger, die hittegolf van dinsdag, motte we dor wet mej doon?

[Ger, gedempt] ‘De hittegolf, hoe bedoel se motte we dor wet mej doon?’

[Sjeng, gedempt] ‘Hebbe we iets van un protocol dor vuur, of get angers?’

[Ger, gedempt] ‘Protocol vor de hittegolf?… nea, dette eh… wie vrucht det? Is det d’n Driekus wel aan de telefoon?’

[Sjeng, gedempt] ‘Joa’

[Ger, gedempt] ‘Gif mar heej dan’

{geluid van Ger die opstaat en telefoon overneemt}

[Sjeng] ‘Heej hesse Ger an d’n telefoon’

[Ger] ‘Driekus, wie gehts? Hoe stoon de planten d’r bej?’

[Driekus] ‘Ha Ger, nit good, absoluut nit good, ze hange d’r bej wie de kwarkzek van os Ria, loat ik ’t zoe zegge. Volgus meej veule die de wermpt van merge al aankoame’

[Ger] ‘Dan gifs se se ok nih genog water’

[Driekus] ‘Gies stig mej noaw vertelle hoe ik mien plante mot verzurge?’

[Ger] ‘Ja, dig bels toch vur ’t protocol vur d’n hittegolf, of nit?’

[Driekus] ‘Jao, nee…  door zegt se wet’

{Ongemakkelijke stilte, ademhaling}

[Ger] ‘Dus… ja, gewoon water geave zij ik zegge’

[Driekus] ‘Nea, nea, Ger, ik belde nit vur mien plante. Ik wil unne holistisch overview van ‘t gemingte beleid vur de hittegolf wiete. 

Ik bedoel: 

Zien de hulpdienste hej wal up vuurbereid?

Hoevuul kuub water giet d’r in ’n blus vliegtuug?’

Het de gemint überhaupt blus vleegtuuge?

En wat gebeurd dur met de visse als de visviever opdruugt?

En ik zaat vannemerge op de website van de gemingt, mar ik koos niks d’r hie-le-maol niks oaver vinge. Dus ik durrum bel ik ook now op.’

[Ger] ‘Ahja, nouja ienige det d’r vanoet gemingt veranderd is, is des se dien afval smergus um 6:00 in plaats van 7:00 aan de weg mos zette, zoe det ’t nit giet stinke. Mar vur de rest is dur gin speciaal beleid vur de hittegolf.’

[Driekus] ‘Hoe bedoels se vur de rest is dur gin speciaal beleid?? Dur mot toch ’n beleid zien vur zo ‘nne oet de klauwe geloepe klimaat catastrofe??’

[Ger] ‘Driek, rustig aan. De hofs nit zoe teage mej te scheiuwe. D’r is altied wal wet met dig. Vurrige weak waas ’t ’t krimpende gemiddelde van prei-diameter, de weak dorvuur was kleur van de doeve-schiet in ’t derp nit gezond en nou deze hittegolf…’

[Driekus] ‘Nea, Ger, de begrieps ut nik, ut is veul te heit, ik smelt hej, ’t vel glijdt mej zoe van de kneuk aaf… 

[Ger] ‘Driekus, rustig…’

[Driekus] ‘Steur de krankewage hej heer Ger, ik condenseer heej teage de roete aan’

[Ger] ‘Verdampe bedoels se’

[Driekus] ‘Nea, dee fase bin ik al vurbeej’

[Ger] ‘Driekus, schei oet met deen kwats, de hittegolf is merge pas’

[Driekus] ‘Ohjao, des waor ok…’

[Driekus] ‘Mar ut haj mej zoe merge kunne oaverkoame!’

[Ger] ‘Driek..’

[Driekus] ‘En durum hebbe doar un protocol vur nudig, Ger!’

[Ger] ‘Driek… tied um rustig te ademe. Hej hebbe we ut vurige weak oaver gehad. Rustig ademen en…’

[Driekus] ‘… tot teen telle joa joa’

[Ger] ‘loep angers effe nar boete’

[Driekus] ‘Mar de hitte Ger, de hitte!’

[Ger] ‘Driekus…’

{loop geluiden}

[Driekus] ‘okay’

[deur geluid]

[Ger] ‘En dan lups se rustig nar de schuur toe Driek’

{lopen over grind geluiden}

[Driekus] ‘Ja..’

[Ger] ‘Asse binne bis lups nar d’n koelkast neave d’n werktaffel’

{geluiden, deur open, lopen, koelkast deur open}

[Ger] ‘Pak dig ’n pilske’

{geluid van pilske}

[Driekus] ‘Ja…’

[Ger] ‘En dan pakse dig de kempingstool d’r beej en giesse dig fijn boete zitte’

[Driekus] ‘okay…’

[Ger] ‘zits se good?’

[Driekus] ‘ja?’

[Ger] ‘Hesse de radio neave dig stoon?’

[Driekus] ‘Ja…’

[Ger] ‘Okay, dan dreijs maar aan de knoep’

{geluid radio veranderen}

[Ger] ‘tot das se bej 107FM oet kums’

{geluid Radio Noadors}

[Driekus] ‘oah, lekker man, Radio Noadors…’

[Ger] ‘jaja, lekker toch.. pils, zunke, Radio Noadors…

en det beste Driekus… is ut officiele hittegolf protocol van gemingt Hoors aan de Maas’

{pils openen}

[Driekus] ‘Ger..’

{geluid van slok van pils}

[Driekus] ‘aah… det is zaeker gin slecht protocol…’

[Ger] ‘det dag ik joa…’

[Driekus] ‘Noa, bedankt Ger, waas wer gezellig!’

[Ger] ‘Gin probleem Driekus, tot volgende weak!’

[Driekus] ‘wat is dur dan?’

[Ger] ‘Nee, niks. Fijne mandig bedoel ik!’

[Driekus] ‘ja, dig ok he!’

[Ger] ‘joe!’

{einde telefoon gesprek}